Referencie

REVÍZIE  A  MONTÁŽ  ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

ZEOCEM BYSTRÉ
PIVOVAR ŠARIŠ
SOŠ LESNÍCKA PREŠOV
SPRAVBYTKOMFORT PREŠOV
ŠARIŠ PARK
SABYT SABINOV
SYRÁREŇ BEL MICHALOVCE
 • Poliklinika Lipany  ( ELI+MaR- plynová kotolňa)
 • Poliklinika Sabinov ( Detekcia úniku plynu v kotolni)
 • Šariš park Veľký Šariš – Relax centrum ( Elektroinštalácia)
 • Pivovar Veľký Šariš  ( Ohrev TUV, výhrevňa ekonomizér ECO6)
 • ZŠ Jarovnice (Elektroinštalácia budovy)
 • ZŠ Bodovce (Elektroinštalácia budovy)
 • ZŠ Uzovské Pekľany(Elektroinštalácia budovy)
 • ZŠ Brezovica(Elektroinštalácia budovy)
 • ZŠ Hubošovce(Elektroinštalácia budovy)
 • Bel Michalovce (Elektroinštalácia strojovňa )
 • WBB Sabinov (Elektroinštalácia budovy , Revízie pracovných strojoch)
 • Technické služby Prešov ( ELI + MaR- plynová kotolňa)
 • Spravbytcomfort Prešov ( Plynová kotolňa pre bytove domy na ul.Levočská)
 • Spravbytcomfort Prešov ( Vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK -BD Prešov)
 • Mestský úrad Sabinov (Elektroinštalácia budovy)
 • Mestské lesy Sabinov : Hajenka Červená Voda , Drienica  (Elektroinštalácie)
 • MsKS Sabinov ((Elektroinštalácia budovy)
 • PZ SR Giraltovce ( plynová kotolňa)
 • Zeocem Bystré (Elektroinštalácia výrobnej linky)
 • Priemyselný park Záborské ( plynová kotolňa pre výrobnú halu)
 • Šariš park Veľký Šariš – Relax centrum ( Elektroinštalácia)
 • Šariš park Veľký Šariš –  ( Elektroinštalácia- Chalupy, Koliba, Kováčska dielňa)
 • Šariš park – prípojka NN, elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie areál
 • Obec Jakubová Voľa ( Elektroinštalácia budovy OcÚ s KD)
 • ZŠ Orlov ( plynová kotolňa pre telocvičňu)
 • Sabyt Sabinov ( plynová kotolňa )
 • ZŠ Šarišské Michaľany ( plynová kotolňa)
 • Rodinné domy ( Rožkovany, Červená Voda, Kamenica,Jakubovany… .)
 • Sabyt Sabinov ( BD Šarišské Michaľany)
 • ZŠ Uzovské Pekľany (Elektroinštalácia budovy )
 • MŠ  Jarkova Orkucany, Sabinov
 • CVČ Sabinov ( Elektroinštalácia budovy, spotrebiče)
 • OBEC OcÚ ÚDOL ( ELI,MaR kotolňa)
 • Mesto Veľký Šaris ( kotolňa – frekvenčný menič )
 • DSS Demjata ( ELI, MaR- elektrickej kotolne)
 • Sabyt Sabinov – Plynová kotolňa pre Mestské kúpalisko Sabinov
 • Športová hala Sabinov ( ELI+MaR- plynová kotolňa)
 • OBEC Červená Voda – montáž a revízia pripojky NN
 • SOŠ Lesnícka – Prešov (plynomerová skriňa, kotolňa)
 • Mesto Sabinov-  MŠ 17.nov.-( elektroinštalácia budovy)
 • SOŠ Bardejov – (plynová kotolňa)
 • HORTI, s.r.o. Bzenov

REVÍZIE A MONTÁŽ BLESKOZVODOV

ŠARIŠ PARK
ZŠ 17.NOVEMBRA SABINOV
 • Budova MsKS Sabinov
 • ZŠ s MŠ Uzovské Pekľany
 • ZŠ s MŠ Bajerovce
 • MŠ 9.MÁJ Sabinov
 • ZŠ a MŠ Jakubovany
 • Obec Jakubovany ( budova MŠ)
 • ZŠ Komenského 14, Lipany
 • Obecný úrad Uzovské Pekľany
 • RODINNÉ DOMY  Nižná Šebastova, Jakubova Voľa, Sabinov, Červená Voda
 • ZŠ 17.novembra Sabinov
 • CVČ Sabinov
 • Rodinný dom Prešov
 • RD Ražňany
 • Mesto Sabinov – MŠ Švermová  
 • a ďalšie …