Elektroinštalácie

Montáž elektrických inštalácii, zariadení, strojov, spotrebičov

Pri realizáciách nových stavieb, rekonštrukciách rodinných domov, bytov, škôl, priemyselných objektov a pod., Vám dodáme kompletnú elektroinštaláciu , dokumentáciu a revízne správy.

  • kompletné elektroinštalácie bytov a domov
  • montáž svietidiel a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
  • vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
  • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
  • montáž zabezpečovacích zariadení
  • dodávka a montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, video vrátnikov a domácich telefónov