Montáž

Ponúkame vám služby v oblasti montáže a údržby elektrických zariadení:

  • montáž , udržba a revízia elektrickej inštalácie
  • montáž , udržba a revízia prípojky NN
  • montáž, oprava a revízia spotrebičov a naradia
  • montáž, oprava a revízia elektrických strojov a zariadení
  • montáž, oprava a revízia bleskozvodov

Vykonávame montáž elektroinštalácii, spotrebičov a bleskozvodov. Pri práci s elektrinou a elektroinštaláciami je vždy lepšie využiť služby odborníka ako riskovať znehodnotenie spotrebiča, či materiálu a v horších prípadoch nebodaj aj vážne zdravotné úrazy. Využite našu odbornosť, schopnosti a zručnosti pri elektroinštaláciách väčšieho aj menšieho rozsahu! S výsledkom budete určite spokojní.